/
 

Trener, Konsultant ds. sprzedaży, Menedżer

Trener szkoleń komputerowych i miękkich. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w branży szkoleniowej. Ukończył Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie oraz Centrum Pedagogiczne przy Szkole Głównej Handlowej. Jest absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Menedżerskim w Szkole Głównej Handlowej. Dodatkowo posiada ukończony kurs międzynarodowego biznesu organizowany przez CECO w Madrycie w Hiszpanii (Centro de Estudios Comerciales).

Autor koncepcji Sudo Business Strategy oraz Sudo Life Style związanych z zarządzaniem firmą oraz rozwojem osobistym. Prowadził szkolenia między innymi dla następujących przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych: AT Kearney, Bank ING, First Data Polska, Narodowy Fundusz Zdrowia, Novartis Poland, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Sądy Rejonowe i Okręgowe na terenie całej Polski oraz wielu innych.

Trener, Konsultant ds. organizacji i administrowania

Trener szkoleń miękkich. Specjalizuje się w szkoleniach biurowych oraz w tematyce szkoleń rozwojowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży szkoleniowej. Ukończyła Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie oraz studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji. Zdobyła tytuły doktora nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania oraz Menedżera zarządzania procesami jakościowymi. Ponadto posiada ukończony kurs "Trainer of Trainers" organizowany przez UO Uniwersytetu Warszawskiego.

Założycielka Stowarzyszenia EUMA w Polsce (European Management Assistants - Poland). Przez wiele lat pełniła obowiązki Wiceprzewodniczącej i Przewodniczącej EUMA-Poland. Autorka serii książek z dziedziny organizacji pracy w biurze oraz pracy na stanowisku Profesjonalnej Sekretarki/Asystentki. Ma na swoim koncie wiele innych publikacji, których nakłady po wyczerpaniu są nadal wznawiane.

Prowadziła szkolenia między innymi dla następujących firm oraz instytucji publicznych: Agencja Rozwoju Przemysłu w Warszawie, Bank PKO BP, Bibby Financial Services , Fundacja "Instytut Innowacji", Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia, Sąd Administracyjny w Kielcach, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie i wielu innych.

Trener biznesu, Coach ACC ICF

Doskonalenie umiejętności sprzedaży, komunikacja, obsługa klienta, nawiązywanie relacji, trening on the job, coaching

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu efektywnej sprzedaży, obsługi klienta, nawiązywania relacji z klientami, efektywnej komunikacji, organizacji pracy i zarządzania czasem, skutecznej prezentacji i wystąpień publicznych. Jako coach zajmuje się tematyką bussines coachingu (sprzedaż, obsługa klienta, nawiązywanie relacji z klientami) oraz life coachingu (rozwój osobisty).

Czytaj więcej: Kamila

Trener biznesu, Trener umiejętności psychospołecznych

Sprzedaż, obsługa klienta, komunikacja, trening antystresowy, aktywizujące metody nauczania, rozwój osobisty

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rozwoju osobistego, zarządzania, sprzedaży, w szkoleniach dla oświaty oraz administracji państwowej. Prowadzi warsztaty dla sprzedawców z zakresu komunikacji interpersonalnej, aktywnej sprzedaży, obsługi klienta, szkolenia interpersonalne oraz liczne warsztaty psychoedukacyjne i profilaktyczne dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, rodziców i kadry pedagogicznej, jak również szkolenia dla pracowników administracji państwowej. Metodologia jej szkoleń opiera się na zasadzie: 10 % wykładów i 90 % ćwiczeń praktycznych.

Czytaj więcej: Aldona

Trener rozwoju osobistego, Wykładowca, Mediator

Storytelling w wystąpieniach publicznych, komunikacja interpersonalna, praca z trudnym klientem, mediacje

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu psychologii konfliktu, treningu podstawowych umiejętności społecznych, treningu umiejętności dla rodziców i profilaktyki przemocy. Posiada uprawnienia do prowadzenia mediacji karnych, cywilnych, gospodarczych, pracowniczych i oświatowych. Jednocześnie prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz pracę naukową na Wydziale Pedagogiki UKSW w Warszawie.

Czytaj więcej: Maciej

Trener IT, Operator DTP, Grafik komputerowy, Fotograf

Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Techniki DTP - przygotowanie do druku, Microsoft Office

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu grafiki komputerowej oraz technik DTP. Posiada bardzo duże doświadczenie w stosowaniu różnego rodzaju aplikacji graficznych zdobyte między innymi w Wydawnictwach w charakterze pracy Głównego operatora DTP. Jego szkolenia mają przed wszystkim charakter warsztatowy nastawiony na zdobywanie umiejętności praktycznych i przydatnych w zawodzie grafika komputerowego.

Czytaj więcej: Jarosław

Trener, Autorka publikacji naukowych, Ekspert ds. komunikacji międzykulturowej

Komunikacja międzykulturowa w biznesie, negocjacje handlowe, savoir-vivre, zarządzanie zespołem, PR i reklama za granicą

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji międzykulturowej. Pracowała, jako koordynator projektów międzynarodowych między innymi w Wielkiej Brytanii, Maroku, Indiach i Chinach. Szkolenia prowadzi w stylu dynamicznym i angażującym, dając jednocześnie uczestnikom przestrzeń na doświadczanie i refleksję. Koncentruje się na stronie praktycznej poruszanych zagadnień, projektuje gry i interaktywne narzędzia szkoleniowe, z których korzysta w pracy szkoleniowej.

Czytaj więcej: Katarzyna

Trener, Konsultant, Ekspert

Komunikacja, kierowanie zespołem, zarządzanie projektami, savoir-vivre w biznesie, obsługa klienta, korespondencja adm. - biz.

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dla instytucji administracji publicznej, spółek prawa handlowego oraz organizacji pozarządowych m. in. z zakresu: zarządzania, komunikacji, wystąpień publicznych, etykiety, negocjacji oraz rozwoju kompetencji osobistych. Koncentruje się również na działalności eksperckiej podczas udziału w projektach realizowanych dla administracji rządowej i samorządowej.

Czytaj więcej: Agnieszka

Trener rozwoju osobistego, Coach kariery, Doradca edukacyjno-zawodowy

Coaching - ścieżka kariery, efektywna komunikacja, asertywność, komunikacja interpersonalna, zarządzanie sobą w czasie

Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów dla uczniów szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, studentów i absolwentów nt. ich ścieżki edukacyjno-zawodowej,  a także warsztatów dla rodziców nt. w jaki sposób rozmawiać o przyszłości edukacyjno-zawodowej dziecka - zostań coachem swojego dziecka. Z powodzeniem realizuje szkolenia z zakresu komunikacji, asertywności oraz zarządzania sobą w czasie, również w szkołach dla nauczycieli.

Czytaj więcej: Anna

Trener biznesu, Menedżer, Konsultant ds. HR, Coach

Sprzedaż, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, przywództwo, obsługa klienta, coaching w biznesie, coaching personalny

Specjalizuje się w szkoleniach biznesowych z zakresu marketingu, sprzedaży oraz zagadnień związanych z obszarem HR. Jako certyfikowany coach biznesu z powodzeniem prowadzi różnego rodzaju zajęcia coachingowe. Posiada bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji, tworzeniu zgranych i efektywnych zespołów handlowych oraz motywowaniu. W swojej pracy najbardziej ceni wysoką jakość usług, przedsiębiorczość, uczciwość oraz entuzjazm.

Czytaj więcej: Sabrina

Trener biznesu, Menedżer, Konsultant, Mentor, Coach

Sprzedaż, marketing, zarządzanie, budowanie zespołów, komunikacja, trening menedżerski, coaching, rozwój osobisty

Specjalizuje się w podnoszeniu konkurencyjności poprzez zarządzanie zmianą w organizacji oraz w komunikacji interpersonalnej, budowaniu wizerunku i długotrwałych realacji z klientem, savoir vivre oraz dress code w biznesie, a także współpracy z klientem VIP, budowaniu i rozwijaniu efektywnych zespołów. Prowadzi szkolenia z zakresu rozwiązywania konfliktów/problemów w organizacji przy wykorzystaniu metod interaktywnych - m. in. gry szkoleniowe i symulacje biznesowe. W pracy warsztatowej wykorzystuje metody twórczego rozwiązywania realnych problemów, aby uczestnicy w codziennej aktywności zawodowej mogli wykorzystywać "od zaraz" wspólnie wypracowane nowe sposoby działania.

Czytaj więcej: Beata

Trener, Chirurg, Tłumacz, Menedżer, Biznesmen, Konsultant

Nowoczesne zarządzanie i przywództwo, negocjacje międzykulturowe, kreatywność i innowacyjność w biznesie, rozwój osobisty

Specjalizuje się w szkoleniach menedżerskich nastawionych na: przywództwo, negocjacje, motywację, komunikację (zwłaszcza międzykulturową), wpływ kultury na biznes, kreatywność i innowacyjność, budowanie zespołu, etykietę w biznesie, zmianę i jej aspekty kulturowe, warsztaty akulturacyjne dla obcokrajowców, zarządzanie ludźmi oraz zarządzanie czasem swoim i grupy.

Czytaj więcej: Andrzej

Trener, Psycholog, Konsultant, Menedżer, Coach

Sprzedaż, obsługa klienta, negocjacje, zarządzanie, ocena pracowników, train the trainer, coaching, rozwój osobisty

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu efektywnej komunikacji, profesjonalnej sprzedaży i obsługi klienta, radzenia sobie z trudnymi klientami. Prowadzi treningi asertywności i antystresowe oraz szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, budowania zespołu, motywacji i pozyskiwania klientów. Posiada także doświadczenie w zakresie szkoleń menedżerskich takich jak: zarządzanie relacjami z klientem, zarządzanie zmianą, zarządzanie przez cele, zarządzanie zespołem, rozwijanie kompetencji przywódczych, rozwijanie i motywowanie podwładnych.

Czytaj więcej: Marta

Trener, Konsultant ds. zarządzania zasobami ludzkimi

Komunikacja, negocjacje, oceny pracownicze, motywowanie i delegowanie, organizacja czasu pracy, profesjonalna obsługa klienta

Specjalizuje się w projektach szkoleniowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dla firm produkcyjnych, handlowych wielu branż, w tym z kapitałem zagranicznym. Wykształcenie rolnicze sprawia, że współpraca z firmami z branży rolniczej oraz praca w projektach społecznych skierowanych do mieszkańców wsi jest szczególnie efektywna. Metodyka szkoleń oparta jest na nauce przez doświadczenie. Jej zajęcia angażują odbiorców, skłaniają ich do dyskusji i sprawiają, że każdy wychodzi dzięki nim bogatszy o nową wiedzę. Skutkuje to większą wydajnością pracy, większą motywacją do działania oraz rozszerzeniem kompetencji zawodowych uczestników szkoleń.

Czytaj więcej: Małgorzata

Trener biznesu, Menedżer

Dress code, obsługa klienta (pacjenta), prospecting, narzędzia dydaktyczne, media w promocji organizacji, rozwój osobisty

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu marketingu, sprzedaży i promocji. Posiada doświadczenie w pracy w agencjach reklamowych, agencjach PR-owych, w branży FMCG, w mediach oraz instytucjach państwowych. Zajmowała się projektami dedykowanymi środowisku projektantów oprogramowania i wzornictwa przemysłowego, środowiskom samorządowym oraz projektami dotyczącymi komunikacji i aktywizacji grupy 50+.

Czytaj więcej: Renata

Trener, Wykładowca, Coach

Komunikacja interpersonalna, kreowanie wizerunku i autoprezentacja, przedsiębiorczość, motywowanie do zmiany, rozwój osobisty

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu tematyki senioralnej, polityki rynku pracy, umiejętności interpersonalnych, zarządzania. Posiada doświadczenie w prowadzeniu mentoriali, tutoriali, coachingu, warsztatów oraz szkoleń dla różnych grup odbiorców (zróżnicowanych wiekowo, jak również pod względem wykonywanego zawodu, także dla osób bezrobotnych).

Czytaj więcej: Joanna

Trener, Konferansjerka, Aktorka

Komunikacja, autoprezentacja, budowanie zespołu, kreatywność i innowacyjność, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu rozwoju osobistego. Realizuje szkolenia dla różnych odbiorców, między innymi kadry menedżerskiej, programistów, dyrekcji, nauczycieli, wolontariuszy czy bezrobotnych. Zwraca szczególną uwagę na praktykę, dlatego też szkolenia prowadzi metodami aktywnymi i wspiera proces uczenia się przez doświadczenie. Wciąż idzie do przodu poszukując nowych metod i inspiracji.

Czytaj więcej: Irena

Trener, Konsultant, Ekspert, Coach 

Wystąpienia publiczne, prezentacja biznesowa, obsługa klienta, mowa ciała, public relations, budowanie relacji, autoprezentacja

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z wystąpień publicznych oraz mowy ciała. Zaliczany do 3 najlepszych specjalistów od mowy ciała w Polsce. Opracował System "Skutecznego Treningu Prezentera". Większość badań, publikacji i analiz, na których opiera się gro polskich trenerów w programach szkoleniowych to doświadczenia amerykańskie i niemieckie. Jego system szkolenia mówców uwzględnia specyfikę percepcji polskiej publiczności. 

Czytaj więcej: Maurycy

Trener biznesu, Menedżer

Sprzedaż, obsługa klienta, komunikacja, trudne sytuacje w kontakcie z klientem, zarządzanie zespołem, zarządzanie czasem

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu aktywnej i efektywnej sprzedaży. Z powodzeniem realizuje warsztaty z obszaru profesjonalnej obsługi klienta oraz rozwoju osobistego. W szkoleniach koncentruje się na podnoszeniu jakości organizacji pracy, zwiększaniu potencjału ludzkiego w zakresie sprzedaży, umacnianiu umiejętności interpersonalnych pozwalających na podniesienie obsługi Klienta oraz kreowanie pozytywnego wizerunku firmy w oczach, zarówno pracowników, jak i Klientów.

Czytaj więcej: Dominika

Trener komunikacji, Coach kryzysowy

Komunikacja międzypokoleniowa, budowanie zespołów, techniki radzenia sobie ze stresem, wypalenie zawodowe, rozwój osobisty

Specjalizuje się w prowadzeniu sesji indywidualnych i warsztatów z zakresu technik budowania zaufania, nawiązywania relacji osobistych i biznesowych, integracji i budowania zespołów, zarządzania emocjami i osiągania celów. W pracy z ludźmi stawia szczególny nacisk na zaufanie, partnerstwo i zdrowy konflikt, jako składowe udanych działań na polu prywatnym i zawodowym.

Czytaj więcej: Sebastian

Trener, Prawnik, Mediator, Coach

Prawo gospodarcze (prawo cywilne, handlowe, itd.), niemieckie prawo gospodarcze, ochrona danych osobowych, prawo pracy

Specjalizuje się w polskim i niemieckim prawie gospodarczym. Prowadzi szkolenie głównie dla małego i średniego biznesu. Z powodzeniem wprowadza polskie firmy na rynek niemiecki. Szkolenia są konstruowane na bazie case study. Jako trener dokłada wszelkich starań, aby uczestnicy szkolenia opanowali praktyczne umiejętności w oparciu o swoje indywidualne predyspozycje. Dzięki takiemu podejściu uczestnicy z łatwością przyswajają wiedzę praktyczną z obszarów nie rzadko im obcych.

Czytaj więcej: Beata

Trener, Praktyk biznesu, Menedżer

Komunikacja, przywództwo, zarządzanie, motywowanie, ocena pracowników, kreatywność i innowacyjność, etyka, empatia

Specjalizuje się w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń dla menedżerów oraz pracowników z zakresu przywództwa, zarządzania, rozwoju osobistego, etyki i komunikacji, w tym komunikacji wielokulturowej. Jest wieloletnim praktykiem biznesu, z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu na wysokich stanowiskach menedżerskich w uznanych Korporacjach. Szczególnie interesuje się najnowszymi trendami zarządzania w gospodarce światowej. Szkolenia prowadzi zawsze w sposób interaktywny, wykorzystując bogate doświadczenia pracy w biznesie. 

Czytaj więcej: Marzena

 
 
 
 

Szkolenia "szyte na miarę"

Dla naszych Klientów przygotowujemy szkolenia „szyte na miarę”, dopasowane do specyfiki ich działania i indywidualnych potrzeb.


Szkolenia powstają przy współpracy z Klientem, która obejmuje wzajemne konsultacje pomagające dopasować tematykę zajęć oraz wybrać trenera z odpowiednim doświadczeniem zawodowym zgodnym z profilem działalności firmy.


Szkolenia dedykowane są realizowane w trybie zamkniętym w miejscu wskazanym przez Klienta na terenie całej Polski.

Coaching - inwestycja w siebie

Wspieramy naszych Klientów w osiąganiu stawianych przez nich celów organizując indywidualne spotkania ze specjalistami z dziedziny Coachingu.


Dobieramy odpowiedniego Coacha – Przewodnika, który poprowadzi naszego Klienta ku zadowoleniu z życia, szczęściu, realizacji własnych marzeń lub osiągnięciu innego zamierzonego celu, który będzie odpowiadał jego oczekiwaniom.


Dobry Coach jedynie odkrywa to co dla Klienta najważniejsze i pomaga mu to osiągnąć. Najlepsza inwestycja w życiu to inwestycja w siebie.