Szukaj szkolenia

 
 

» Wprowadzenie

Stanowisko Sekretarki/Asystentki odgrywa bardzo istotną rolę zarówno w małych firmach, jak i dużych przedsiębiorstwach. Profesjonalna Sekretarka/Asystentka odpowiada między innymi za proces komunikacji i obiegu pism wewnątrz działu, w którym pracuje. Jednocześnie jest też odpowiedzialna za prowadzenie kontaktów i korespondencji z podmiotami zewnętrznymi. Dodając do tego obsługę Klientów trafiających do organizacji oraz udział w kształtowaniu wizerunku firmy śmiało można porównać jej obecność do serca, które steruje w tym przypadku przepływem informacji w przedsiębiorstwie.

Profesjonalna Sekretarka/Asystentka wraz z upływem czasu staje się przysłowiową „prawą ręką” swojego przełożonego. Łatwo sobie wyobrazić tydzień czasu bez obecności szefa w firmie, bo sprawy strategiczne można odłożyć w czasie. Niemniej jednak tydzień bez Sekretarki oznaczałby w praktyce paraliż organizacji, chyba że na jej miejscu siedziałby np. przełożony i odbierał telefony, wysyłał maile, załatwiał bieżące sprawy, kierował ruchem gości, rozdzielał korespondencję, itp.

» Szkolenie dedykowane dla:

 • Sekretarek i Asystentek posiadających już pewne doświadczenie w pracy
 • Sekretarek i Asystentek, które rozpoczynają pracę w sekretariacie
 • Osób zajmujących stanowiska związane z prowadzeniem sekretariatu (biura) czy recepcji
 • Osób zainteresowanych kreowaniem wizerunku firmy

» Celem szkolenia jest nabycie, rozwijanie i doskonalenie kompetencji koniecznych w pracy sekretarki/asystentki:

 • Specyfika pracy w biurze, czyli między pracą a życiem
 • W czym wyraża się profesjonalizm sekretarki/asystentki
 • Ukazanie różnorodnych funkcji biura poprzez ukazanie jego miejsca, roli w kształtowaniu profesjonalnego wizerunku firmy
 • Kwalifikacje i kompetencje sekretarki/asystentki, a oczekiwania przełożonego
 • Organizacja pracy biura w zakresie pełnienia podstawowych funkcji: recepcyjnych, informacyjnych, komunikacyjnych, koordynacyjnych itp.
 • Rola informacji w działaniu biura i jego obowiązki informacyjne
 • Obowiązki recepcyjne i profesjonalna obsługa Klienta zewnętrznego, w tym klienta trudnego
 • Obowiązki reprezentacyjne biura i zatrudnionych w nim osób
 • Etyka i etykieta w sekretariacie/biurze

» Zagadnienia szkoleniowe

1. Specyfika pracy w biurze, czyli między pracą a życiem.

 • System prawny RP
 • Hierarchia aktów
 • Podstawowe elementy prawa: pracy, administracyjnego, cywilnego
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona informacji niejawnej
 • Europejski Kodeks Dobrej Administracji

2. Budowanie profesjonalnego wizerunku firmy. Rola sekretariatu w kształtowaniu wizerunku firmy – sekretariat perfekcyjny.

 • Pretest
 • Rola sekretariatu w skutecznym funkcjonowaniu firmy
 • Kształtowanie dobrego wrażenia o firmie poprzez sposób prowadzenia rozmów - zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej, sztuka prowadzenia rozmów telefonicznych i bezpośrednich
 • Kształtowanie dobrego wrażenia o firmie poprzez organizację pracy własnej i szefa
 • Kształtowanie dobrego wrażenia o firmie poprzez sposób przyjmowania gości, zasady savoir-vivre z elementami protokołu dyplomatycznego
 • Kształtowanie wizerunku szefa i firmy z wykorzystaniem podstaw Public Relations

3. Ewolucja zawodu pracownika sekretariatu - od sekretarki do admina (czyli biurowego profesjonalisty).

 • Przyczyny zmian - społeczne, kulturowe, geograficzne, techniczne, kompetencyjne
 • Różnice w postrzeganiu obowiązków pracownika sekretariatu z punktu widzenia szefa i podwładnej
 • Osobowość szefa i pracownika oraz wynikające stąd różnice zdań i poglądów
 • Pojęcie odpowiedzialności za wykonywane zadania i określanie granic samodzielności podwładnej
 • Postawy proaktywne w sekretariacie - przykłady na podstawie "Pro Active" kwartalnika EUMA
 • Stawianie na podnoszenie kwalifikacji i różne formy rozwoju zawodowego

4. Organizacja pracy sekretariatu.

 • Profesjonalny duet - efektywna współpraca z przełożonym, organizacja czasu pracy przełożonego (prowadzenie terminarza, harmonogram zajęć, hierarchia zadań, pojęcie "złodzieje czasu", sporządzanie notatek informacyjnych, przekazywanie informacji wewnątrz oraz na zewnątrz firmy)
 • Przydatne techniki i narzędzia planowania czasu
 • Udział w organizowaniu i przebiegu spotkań oraz zebrań - sprawne protokołowanie, korespondencja tradycyjna i elektroniczna
 • Sprawne zarządzanie przepływem informacji i obiegiem dokumentów
 • Organizacja spotkań zebrań, konferencji i wyjazdów służbowych

5. Obowiązki informacyjne sekretarek/asystentek.

 • Informacja jako podstawa podjęcia decyzji, nowoczesne metody pozyskiwania informacji
 • Metody skutecznego informowania, budowanie prostych i zrozumiałych komunikatów, różnice między przekazywaniem informacji a interpretacją informacji
 • Różnice i podobieństwa pomiędzy komunikacją wewnętrzną, a zewnętrzną w firmie oraz elementy public relations

6. Profesjonalna obsługa Klienta zewnętrznego.

 • Zasady profesjonalnej obsługi Klientów zewnętrznych firmy - zasada SET
 • Typologia klientów, a systemy reprezentacji: WO, DHS, DRT
 • Komunikacja niewerbalna: strefy, odzwierciedlenie, harmonizowanie
 • Kontakty: inwazyjny, niedostatek, graniczny
 • Identyfikowanie trudnych sytuacji i sposoby radzenia sobie z nimi/mapa trudnych sytuacji
 • Typologia trudnych relacji - scenki sytuacyjne

7. Obowiązki reprezentacyjne sekretarki/asystentki.

 • Autoprezentacja a reprezentacja - podobieństwa i różnice
 • Sylwetka pracownika sekretariatu/asystentki w firmie
 • Dresscode - postawy - klasyczna elegancja a ekstrawagancja
 • Warsztat profesjonalnego wyglądu sekretarki i asystentki

8. Podsumowanie oraz post-test

» Metody i środki szkolenia

 • Kamera
 • Laptop i projektor multimedialny
 • Materiały szkoleniowe (skrypt lub nośnik elektroniczny)
 • Materiały do ćwiczeń
 • Testy, kwestionariusze

» Czas trwania szkolenia

 • Szkolenie grupowe otwarte - 24 godziny (3 dni)
 • Szkolenie grupowe zamknięte - liczba godzin ustalana indywidualnie
 • Warsztaty indywidualne - liczba godzin ustalana indywidualnie

» Koszt szkolenia

 • Szkolenie grupowe otwarte - 1099 PLN brutto/osoba (VAT - zwolniony)
 • Szkolenie grupowe zamknięte - cena ustalana indywidualnie
 • Warsztaty indywidualne - cena ustalana indywidualnie

» Cena szkolenia obejmuje:

 • Obiad
 • Przerwy kawowe
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Pomoc i konsultacje po szkoleniu

INFORMACJE  DODATKOWE


1. PROGRAM  SZKOLENIA

 • Prezentowany program szkolenia stanowi propozycję SUDOSKILLS i jest realizowany podczas szkoleń otwartych. W przypadku szkoleń zamkniętych oraz warsztatów indywidualnych zakres szkolenia jest modyfikowany zgodnie z potrzebami Klienta. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2. ZAPISY  NA  SZKOLENIA

 • Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który należy podpisać a następnie przesłać drogą e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pocztą na adres firmy. Formularz można uzyskać kontaktując się z naszym biurem.

3. URZĘDY  PRACY

 • Wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać ze szkolenia finansowanego przez Urząd Pracy muszą posiadać status osoby bezrobotnej. Aby uzyskać więcej szczegółów prosimy o kontakt z naszym biurem.

4. OFERTA

 • Powyżej przedstawione informacje mają charakter ogólny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej wraz z wyceną szkolenia prosimy o kontakt:

 • telefoniczny pod numer (+48) 22 774-49-61 lub (+48) 511-348-106
 • na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Fotolia 83889330 XS

Sekretariat XXI wieku

 

Szkolenia komputerowe

Obejmują naukę następujących zagadnień z dziedziny komputerowej:

   •  Microsoft Office

   •  Adobe

   •  Corel DRAW

   •  3D Studio Max

   •  Programowanie

   •  Bezwzrokowe pisanie na komputerze

   •  Podstawy obsługi komputera i Internetu

Szkolenia biznesowe

Obejmują swoim zakresem następujące tematy:

   •  Sprzedaż | Obsługa klienta

   •  Zarządzanie | Strategia

   •  Marketing | Social media | PR

   •  Kadry | Płace | HR

   •  Finanse | Controlling

   •  Prawo

   •  Transport | Produkcja

   •  Medycyna | Ochrona zdrowia

Szkolenia innowacyjne

Obejmują szeroką gamę szkoleń składających się z kilku obszarów tematycznych. Dzięki temu uczestnicy szkolenia uzyskują kompleksową wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy:

   •  Budowanie zespołu i negocjacje

   •  Komunikacja interpersonalna i asertywność

   •  Organizacja pracy i kreatywność

   •  Obsługa klienta i techniki sprzedaży

   •  Zarządzanie kryzysowe i zarządzanie czasem

Szkolenia rozwojowe

Obejmują zagadnienia rozwoju osobistego, społecznego i biznesowego:

   •  Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

   •  Komunikacja interpersonalna

   •  Radzenie sobie ze stresem

   •  Asertywność

   •  Kreatywność i innowacyjność

   •  Negocjacje w biznesie

   •  Zarządzanie sobą w czasie

Szkolenia biurowe

Obejmują swoim zakresem zagadnienia dotyczące pracy biurowej, a także organizacji samego biura:

   •  Ekologiczne prowadzenie biura

   •  Office Manager

   •  Pracownik administracyjno-biurowy

   •  Profesjonalna Sekretarka/Asystentka

   •  Prowadzenie efektywnych zebrań

   •  Savoir-vivre i dress code w organizacji

   •  Sekretariat XXI wieku

Szkolenia językowe

Obejmują zagadnienia poświęcone nauce języków:

   •  Język angielski

   •  Język niemiecki

   •  Język francuski

   •  Język hiszpański

   •  Język włoski

   •  Język rosyjski

   •  Język polski dla obcokrajowców

 
 
 

Szkolenia "szyte na miarę"

Dla naszych Klientów przygotowujemy szkolenia „szyte na miarę”, dopasowane do specyfiki ich działania i indywidualnych potrzeb.


Szkolenia powstają przy współpracy z Klientem, która obejmuje wzajemne konsultacje pomagające dopasować tematykę zajęć oraz wybrać trenera z odpowiednim doświadczeniem zawodowym zgodnym z profilem działalności firmy.


Szkolenia dedykowane są realizowane w trybie zamkniętym w miejscu wskazanym przez Klienta na terenie całej Polski.

Coaching - inwestycja w siebie

Wspieramy naszych Klientów w osiąganiu stawianych przez nich celów organizując indywidualne spotkania ze specjalistami z dziedziny Coachingu.


Dobieramy odpowiedniego Coacha – Przewodnika, który poprowadzi naszego Klienta ku zadowoleniu z życia, szczęściu, realizacji własnych marzeń lub osiągnięciu innego zamierzonego celu, który będzie odpowiadał jego oczekiwaniom.


Dobry Coach jedynie odkrywa to co dla Klienta najważniejsze i pomaga mu to osiągnąć. Najlepsza inwestycja w życiu to inwestycja w siebie.