Coaching ścieżki zawodowej (Career coaching)

  • Drukuj

Fotolia 106233191 XS

Career coaching adresowany jest do osób zatrudnionych w organizacji. Ma na celu zapewnienie pomocy osobie w czasie wyboru kierunku rozwoju zawodowego lub w początkowym okresie objęcia nowej funkcji. W organizacji ten rodzaj coachingu dotyczy wsparcia na nowym stanowisku lub w sytuacji przygotowania do awansu.

Coaching ścieżki zawodowej znajduje zastosowanie tam, gdzie potrzebne jest określenie nowych obszarów pracy zawodowej. Zwraca szczególną uwagę na mocne i słabe strony pracownika w kontekście zmian jakie go czekają na nowym stanowisku. Wypracowanie określonej postawy, wyposażenie w niezbędne umiejętności, przekazanie potrzebnej wiedzy, wsparcie dla mocnych stron, praca nad ograniczeniami pracownika będą stanowiły podstawowe elementy coachingu w tym przypadku.