Coaching zawodowy (Professional coaching)

  • Drukuj

Fotolia 114086655 XS

Professional coaching adresowany jest do osób zatrudnionych w organizacji. Służy rozwojowi zawodowemu pracowników na konkretnym stanowisku pracy. Wsparcie w realizacji zadań zawodowych może dotyczyć bieżących obowiązków lub przyszłych wyzwań, jakie może napotkać osoba w trakcie swojej pracy. 

Coaching zawodowy służy również poznaniu nowoczesnej wiedzy, nauce niezbędnych umiejętności, zmianie przekonań i postaw, które są konieczne do dalszego rozwoju kariery. Kilka bądź kilkanaście spotkań coachingowych wystarcza aby osiągnąć zaplanowane w trakcie sesji cele i uzyskać satysfakcjonujące rezultaty.