Coaching menedżerski (Executive coaching)

  • Drukuj

Fotolia 89665461 XS

Executive coaching kierowany jest do najwyższej kadry kierowniczej, dyrektorów, prezesów firm, członków zarządu, a także osób odgrywających kluczową rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa lub urzędu administracji publicznej. Głównym zadaniem tego rodzaju treningu jest dostarczenie umiejętności radzenia sobie z trudnościami w obszarze prowadzonego biznesu, jak również zaopatrzenie w narzędzia pomagające w rozwijaniu organizacji. 

Trening menedżerski pozwala w szybki i skuteczny sposób korzystnie wpłynąć na procesy podejmowania decyzji, rozwiązywanie sytuacji problemowych, relacje międzyludzkie, a także wizję i strategię rozwoju organizacji. Jest szczególnie ważny, gdyż jego efekty przekładają się na całą organizację, zarówno w kwestii zarządzania, jak również motywowania podwładnych do pracy.