Szukaj szkolenia

 

Ekstremalnie dobre szkolenie

Po czym można poznać, że szkolenie jest bardzo wysokiej jakości? Otóż jest kilka cech charakterystycznych dla szkoleń, które noszą znamiona wartościowych i skutecznych, czyli po prostu ekstremalnie dobrych.

Przede wszystkim należy wyróżnić kilka płaszczyzn oraz szereg elementów w ich obrębie, które złożą się w jedną całość i przyniosą spodziewane efekty oraz satysfakcję uczestnikom szkolenia. O jakich płaszczyznach tu mowa? Są one następujące:

 1. Płaszczyzna celowości - Rdzeń (Core) - Dziedzina szkolenia

 • Wiedza
 • Umiejętności

2. Płaszczyzna innowacyjności - Aktualizacja (Update) - Przewaga konkurencyjna

 • Najnowsze informacje i wyniki badań
 • Najnowsze metody i strategie
 • Najnowsze zdobycze nauki i techniki (maszyny, urządzenia, itp.)
 • Najnowsze aplikacje mobilne czy oprogramowanie komputerowe
 • Wszelkie plany oraz zmiany, które miałyby być wprowadzone w przyszłości

3. Płaszczyzna praktyczności - Trening (Training) - Doświadczenie

 • Ćwiczenia przełamujące stereotypy
 • Ćwiczenia utrwalające pożądane efekty
 • Ćwiczenia sprawdzające i podsumowujące
 • Ćwiczenia kształtujące sposób radzenia sobie w trudnych sytuacjach

4. Płaszczyzna efektywności osobistej - Postawa (Attitude) - Wiara we własne możliwości

 • Zachęta i motywacja do szkolenia
 • Budowanie pozytywnego nastawienia
 • Pytania koncentrujące uwagę podczas szkolenia - poprawiające zapamiętywanie
 • Pytania stymulujące do przebudowy przestrzeni życiowej po szkoleniu
 • Wzbudzanie przekonania, że po szkoleniu uda się skorzystać z tego co było na szkoleniu

Niniejszy schemat ma charakter ogólny i może być stosowany praktycznie w każdym szkoleniu warsztatowym niezależnie od tematu szkolenia. Oczywiście w pewnych sytuacjach będzie wymagał drobnych korekt lub zmian, jednak najważniejsze punkty i podpunkty są uniwersalne.

W grupie trzydziestu lub pięćdziesięciu osób trudno jest przeprowadzić szkolenie z dużą ilością ćwiczeń. W takiej sytuacji najlepiej byłoby zastąpić ćwiczenia elementami o charakterze poruszających pytań, refleksyjnych historii, pobudzających do myślenia przypadków "case study", itp. lub zwyczajnie podzielić uczestników szkolenia na mniejsze grupy i każdej grupie zapewnić trenera.

Na zakończenie warto zwrócić uwagę, iż na szkoleniu prezentowanych jest wiele różnego rodzaju treści począwszy od zasad, poprzez metody i narzędzia oraz inne wiadomości. Pamiętajmy, w większości zasady są takie same, ale wybór konkretnych narzędzi zależy od nas. Zatem posługujmy się takimi narzędziami, które najlepiej do nas pasują, które będziemy z powodzeniem stosować, i które utorują nam ostatecznie drogę do sukcesu.

Ze względów oczywistych pominęliśmy tutaj kwestię, że szkolenie jest udane również wtedy, gdy uczestnik szkolenia i Klient są zadowoleni, ale to przecież nie ulega wątpliwości. Tak naprawdę, wszystkie działania opisane powyżej znajdują swoje odzwierciedlenie w wypadkowej, jaką jest właśnie satysfakcja osób biorących udział w szkoleniu i pośrednio zadowolenie kadry zarządzającej, która na to szkolenie skierowała swoich podopiecznych.

Serdecznie zapraszamy!
SUDOSKILLS Training Centre

 
 
 
 

Szkolenia "szyte na miarę"

Dla naszych Klientów przygotowujemy szkolenia „szyte na miarę”, dopasowane do specyfiki ich działania i indywidualnych potrzeb.


Szkolenia powstają przy współpracy z Klientem, która obejmuje wzajemne konsultacje pomagające dopasować tematykę zajęć oraz wybrać trenera z odpowiednim doświadczeniem zawodowym zgodnym z profilem działalności firmy.


Szkolenia dedykowane są realizowane w trybie zamkniętym w miejscu wskazanym przez Klienta na terenie całej Polski.

Coaching - inwestycja w siebie

Wspieramy naszych Klientów w osiąganiu stawianych przez nich celów organizując indywidualne spotkania ze specjalistami z dziedziny Coachingu.


Dobieramy odpowiedniego Coacha – Przewodnika, który poprowadzi naszego Klienta ku zadowoleniu z życia, szczęściu, realizacji własnych marzeń lub osiągnięciu innego zamierzonego celu, który będzie odpowiadał jego oczekiwaniom.


Dobry Coach jedynie odkrywa to co dla Klienta najważniejsze i pomaga mu to osiągnąć. Najlepsza inwestycja w życiu to inwestycja w siebie.